hortex-overlay
Flash Here

Rejestracja

*rejestracji powienen dokonać opiekun prawny/rodzic


lub anuluj

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych Twojego dziecka jest Hortex sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 2, 02-337 Warszawa.

 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Hortex Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@hortex.pl

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną:

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Rejestracja oraz korzystanie z konta w serwisie Wyspa Leona (umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełne korzystanie z Serwisu) art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

 

4. Odbiorcami danych osobowych Twojego dziecka będzie podmiot świadczący usługi obsługi serwisu Wyspa Leona, Spółki z Grupy Hortex przetwarzający dane na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Dane osobowe Twojego dziecka będą przechowywane przez okres korzystania z konta w serwisie Wyspa Leona, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych Twojego dziecka jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

Producent soków Leon używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu oraz gromadzenia anonimowych informacji o sposobie korzystania z niniejszej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie możesz, zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.