hortex-overlay
Flash Here

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.wyspaleona.pl

UWAGA: korzystanie z serwisu www.wyspaleona.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków

§1


1. Wyspa Leona (www.wyspaleona.pl), dalej „Serwis”, jest nieodpłatnym serwisem internetowym skierowanym przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Serwis zawiera gry edukacyjne, w których trzeba wykazać się swoją wiedzą i zdolnościami poznawczymi.

2. Usługodawcą usługi polegającej na umożliwieniu użytkownikom publicznej sieci Internet (dalej „Użytkownicy”) nieodpłatnego korzystaniu z Serwisu jest Hortex Marketing Services Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000437725, NIP: 7010355530 (dalej „Hortex”), a operatorem jest agencja interaktywna STETTINER z siedzibą przy ul. Strzałowskiej 21, 71-730 Szczecin, NIP: 955-18-80-384, REGON 321020741 (dalej „Operator”).

2. Usługodawcą usługi polegającej na umożliwieniu użytkownikom publicznej sieci Internet (dalej „Użytkownicy”) nieodpłatnego korzystaniu z Serwisu jest Hortex Holding S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032687, o kapitale zakładowym: 98.284.969,20 zł – w całości opłaconym, NIP 567-14-07-582, REGON 012691176 (dalej „Hortex”), a operatorem jest agencja interaktywna byss.pl spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie, ul. Kresowa 28, posługująca się numerem NIP: 851-24-60-878, REGON: 811 21 90 44 (dalej „Operator”).

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Użytkowników. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Korzystając z Serwisu nie wolno wpływać na  świadczone w ramach Serwisu  usługi (w tym wyniki gier i aplikacji) w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń Serwisu lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Serwisu, a także poprzez korzystanie  z narzędzi pozwalających uzyskiwać wyniki w sposób zautomatyzowany.  . W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień Użytkownik taki oraz uzyskane przez niego w taki niedozwolony sposób wyniki  w grach/aplikacjach) zostaną usunięte z Serwisu z mocą wsteczna.


§2

 


Do korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z zainstalowanym Adobe Flash playerem. W trakcie korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki typu cookies, konieczne do prawidłowego korzystania z Serwisu.


§3


1. Użytkownik Serwisu nie może umieszczać w Serwisie lub przekazywać osobom poznanym w związku z korzystaniem z Serwisu (bez ich jednoznacznej zgody) materiałów:

    a) zawierających treści powszechnie przyjęte za niewskazane do odbioru przez dzieci;

   b) zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje;

    c) zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste innych osób lub naruszające ich inne prawa np. autorskie;

    d) zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy,

    e) zawierających treści erotyczne lub pornograficzne;

    f) zawierających treści naruszające lub mogące naruszyć prawo.

2. Hortex ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.

3. Treści naruszające niniejszy regulamin będą blokowane lub usuwane. Treści zamieszone dłużej niż 12 miesięcy mogą być również blokowane lub usuwane. Operator Zablokowanie lub usunięcie treści następuje również na prośbę Użytkownika, który ją umieścił. Stosowne czynności będą podejmowane niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich informacji.


§4


1. Do korzystania z części usług Serwisu konieczna jest rejestracja i założenie konta. W tym celu niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, Nick i adres mailowy. Biorąc pod uwagę, że Serwis skierowany jest przede wszystkim do osób w wieku 5-9 lat, rejestracja i założenie Konta powinna być dokonana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Po wyrażeniu przez rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych zgód: w celu marketingowym oraz na otrzymywanie informacji handlowych Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter zawierający informacje o najnowszych produktach Hortex sp. z o.o. na podany adres e-mail.

3. Administrator wdrożył adekwatne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

4. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Użytkownik powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

5. W związku ze świadczoną usługą mogą zostać pozyskane dodatkowe informacje, takiej jak:

   a) adres IP,

   b) wywołany adres internetowy (url),

   c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,

   d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

   e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

 

§5


1. Usługi świadczone w ramach Serwisu polegają na:

    a) udostępnianiu drogą elektroniczną gier komputerowych on-line, w których zdobywane są punkty i wirtualna waluta, grupą docelową są dzieci dzieci w wieku od 5 do 9 lat;

    b) aplikacji służącej do budowy występującej w grze wirtualnej postaci, z elementów dostępnych za wirtualną walutę zdobytą w grach (Awatar);

    c) aplikacji służącej do wyposażenia wirtualnego domu, za pomocą elementów dostępnych za wirtualną walutę zdobytą w grach (Domek).

2.Usługa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. a) jest nieodpłatna i dostępna bez potrzeby założenia Konta.

3. Usługi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. b) i c) są nieodpłatne i dostępne po założeniu przez Użytkownika Konta (tj. po zarejestrowaniu się w Serwisie) i zalogowaniu.

6. Zastrzega się prawo do dokonywania modyfikacji usług dostępnych Serwisie, w szczególności poprzez udostępnienie innych gier lub dodanie nowych, a także poprzez modyfikacje Aplikacji Awatar i Aplikacji Domek.


§6

 

1. Hortex ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od nich niezależnych.

2. Hortex i Operator zastrzegają sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

 

§7


Wszelkie praw do Serwisu, w tym prawa autorskie do gier i innych utworów znajdujących się w Serwisie przysługują Hortex i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części nie może być powielany i rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Hortex.


§8


1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@wyspaleona.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy Użytkownika.


§9


Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Zmiany w regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do regulaminu będzie oznaczać zgodę na te zmiany.

Na żądanie o treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na podany przez siebie adres mailowy.


§10

Hortex ma prawo do umieszczania treści komercyjnych na stronach Serwisu. 

Powrót

Producent soków Leon używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu oraz gromadzenia anonimowych informacji o sposobie korzystania z niniejszej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie możesz, zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.