hortex-overlay
Flash Here

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

STETTINER ID&STORY jest Operatorem niniejszej Strony. Operator Strony zobowiązuje się do ochrony danych osobowych rodziny. Operator pragnie, aby Strona była miejscem bezpiecznym i przynoszącym radość jej Użytkownikom. Operator podchodzi do kwestii dotyczących ochrony prywatności w sposób poważny. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności odnosi się do wykorzystania danych osobowych podanych przez Użytkownika na Stronie: www.WyspaLeona.pl Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i użyje informacji oraz treści dostarczonych przez Użytkownika gdy będzie do tego zobligowany prawnie, zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w Polsce oraz ustawodawstwem Unii Europejskiej, oraz, w określonych przypadkach i za zgodą Użytkownika, w celu zaoferowania innych usług. Strona może zawierać hiperłącza do stron będących w posiadaniu i obsługiwanych przez osoby trzecie. Owe strony internetowe osób trzecich mają swoje własne polityki ochrony prywatności, w tym dotyczące plików „cookies”, i Użytkownikom radzi się, aby się z nimi zapoznali. Regulują one bowiem użycie danych osobowych podanych lub zebranych przez cookies podczas odwiedzania owych stron internetowych. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności owych stron internetowych będących w posiadaniu osób trzecich, a użytkowanie owych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Zebrane informacje

W momencie rejestrowania się Użytkownika na Stronie w celu korzystania z niej lub w celu otrzymywania newslettera, brania udziału w konkursach lub używania tablicy ogłoszeń, Operator może poprosić o podanie danych osobowych i informacji osobistych. Informacje takie mogą zawierać, ale nie ograniczają się do, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, lub daty urodzenia. Różne strony mogą prosić o różne dane. Poprzez podanie własnych danych w odpowiednich polach, Użytkownik umożliwia Operatorowi dostarczenie wybranych usług. Operator używa także plików cookie oraz zbiera adresy IP. Operator używa oprogramowania służącego do analizy adresów IP oraz plików cookie w celu wzbogacenia doznań użytkowników. Informacje te nie są używane do tworzenia profilu osobowego Użytkownika, a pliki pamięci logowania są czyszczone w regularnych odstępach czasu.

Używanie zebranych informacji

Operator użyje informacji osobistych do wielu celów, np.: do analizy i ulepszenia usług oferowanych na Stronie w celu wzbogacenia doznań użytkowników, do indywidualizowania sposobu przedstawiania zawartości Strony Użytkownikowi, np. przechodzenie bezpośrednio do ulubionych gier lub do konkretnego miejsca, jak na przykład Blog, do celów administracyjnych, np. przypomnienie hasła lub poinformowania, że dany serwis jest chwilowo niedostępny, do skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie treści umieszczonych na Stronie. do ustalenia lokalizacji Użytkowników, ilości odwiedzin z różnych krajów oraz aby zablokować tych odwiedzających, którzy zakłócają prawidłowe działanie strony, przez adresy IP.

W sytuacji, gdy Operator będzie potrzebował użyć informacji osobistych do jakichkolwiek innych celów, Operator wcześniej prześle powiadomienie o takim zamiarze. Użytkownik będzie miał możliwość wstrzymać lub wycofać zgodę na użycie swoich danych w celach innych niż wymienione powyżej.

Kontaktowanie się z Użytkownikiem w celach operacyjnych

Operator może skontaktować się z Użytkownikiem: w związku z funkcjonowaniem Strony, aby zapewnić Operatorowi możliwość dostarczania usług, gdy Użytkownik wybrał opcję otrzymywania dalszej korespondencji, w związku z wszelkimi treściami opublikowanymi lub dostarczonymi przez Użytkownika, aby zaprosić Użytkowników do dobrowolnego udziału ankietach dotyczących Strony oraz poziomu usług dostarczanych przez Operatora, w celach marketingowych, w konkretnie uzgodnionych przypadkach. Kontakt z Użytkownikiem w celach marketingowych

Operator nie będzie używał otrzymanych informacji do celów marketingowych ani promował nowych usług, chyba że udzielono na to wyraźnej zgody dotyczącej danej informacji. Materiały marketingowe będą zawierały łatwą w zastosowaniu opcję umożliwiającą wycofanie się z jakichkolwiek przyszłych kampanii. Przekazywanie danych osobowych i informacji osobistych osobom trzecim.

Dane osobowe i informacje osobiste będą przechowywane jako poufne, a ich ujawnienie nastąpi jedynie w przypadkach wymaganych lub dopuszczanych przez prawo, lub jeśli Użytkownik opublikował niestosowne lub niedopuszczalne treści na Stronie w celu położenia kresu tego typu zachowaniom Sytuacja Operatora może wymagać, aby osoby trzecie przetwarzały dane osobowe, jednak będzie się to dokonywało zgodnie z prawem polskim i Unii Europejskiej. Operator będzie wymagać, aby owe osoby trzecie dokładnie przestrzegały instrukcji oraz i nie używały one danych osobowych i informacji osobistych do własnych celów biznesowych.

Zmiany w zakresie niniejszej Polityki Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności może co pewien czas podlegać aktualizacji, dlatego zaleca się, aby Użytkownik sprawdzał ją za każdym razem, gdy podaje dane osobowe i informacje osobiste na Stronie. Data ostatnich zmian pojawi się na dole niniejszej strony.

Cookies

"Cookie" to niewielka ilość danych, często zawierająca unikalny identyfikator, którą przesyła się do przeglądarki w komputerze lub telefonie komórkowym (zwanym dalej „Urządzeniem”) Użytkownika z komputera strony internetowej i która jest przechowywana w pamięci urządzenia (twardy dysk lub karta pamięci). Strona internetowa może przesyłać swoje własne pliki cookie do przeglądarki, o ile ustawienia preferencji przeglądarki na to pozwalają, ale ( w celu ochrony prywatności) przeglądarka zezwala stronie internetowej jedynie na dostęp do plików cookies już wcześniej przesłanych, a nie do cookies przesłanych przez inne strony internetowe. Wiele stron przesyła pliki cookies za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza daną stronę, w celu wygenerowania statystyk odwiedzin.

Pliki cookies zapisują informacje dotyczące preferencji Użytkownika i umożliwiają Operatorowi przystosowanie i opracowanie Stron zgodnie z zainteresowaniami Użytkownika. Użytkownicy mogą ustawić swe urządzenia tak, aby akceptowały cookies, aby informowały o wygenerowaniu cookies, lub też aby nie przyjmowaniu cookies w ogóle. Konfiguracja standardowa większości przeglądarek zezwala na przyjmowanie cookies. Jeśli jednak cookies nie są akceptowane, Użytkownikowi nie można dostarczyć pewnych spersonalizowanych usług, a przez to określone funkcjonalności i cechy mogą być niedostępne. Każda przeglądarka jest inna, dlatego należy sprawdzić menu "Pomoc" danej przeglądarki w celu ewentualnej zmiany określonych preferencji dotyczących cookies.

Powrót

Producent soków Leon używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu oraz gromadzenia anonimowych informacji o sposobie korzystania z niniejszej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie możesz, zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.